Onze Diensten

Privacy verklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Muistroom Management, Advies & Coaching, gevestigd te Van Wesenbekestraat 3, 2581TR Den Haag, Nederland. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens die we verzamelen via onze website. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u gebruikmaakt van onze website of onze diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

  1. Naam: Wij verzamelen uw naam om u te identificeren en persoonlijk aan te spreken.
  2. Contactgegevens: Dit omvat uw e-mailadres, telefoonnummer en adres, zodat wij met u kunnen communiceren en u op de hoogte kunnen houden van onze diensten.
  3. Geboortedatum: Wij kunnen uw geboortedatum vragen om ervoor te zorgen dat u de juiste leeftijd heeft om onze diensten te kunnen gebruiken.
  4. Betaalinformatie: Indien u gebruikmaakt van onze betaalde diensten, kunnen wij bepaalde betaalinformatie, zoals creditcardgegevens of bankrekeningnummer, verzamelen om de betaling te verwerken.

 

Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het leveren van onze diensten: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om advies, coaching en (project)management en andere diensten te leveren die u bij ons heeft geboekt.
  2. Communicatie: Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken over uw boekingen of om te reageren op uw vragen.
  3. Klantenservice: Indien u contact met ons opneemt kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag of verzoek te beantwoorden en u de nodige ondersteuning te bieden.
  4. Marketingdoeleinden: Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u per e-mail of telefoon op de hoogte te houden van onze nieuwe diensten, aanbiedingen, evenementen of andere relevante informatie. U heeft te allen tijde het recht om u af te melden voor dergelijke marketingcommunicatie.
  5. Verbetering van onze diensten: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze diensten en website te analyseren, te evalueren en te verbeteren, inclusief het verzamelen van feedback van klanten.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van het type persoonsgegevens en het doel van de verwerking.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld met betalingsverwerkers om uw betaling te verwerken, met surfinstructeurs om gerelateerde coaching en teamdagen te organiseren of met transportbedrijven om uw uitrusting te bezorgen. Wij zorgen ervoor dat deze derde partijen voldoen aan de vereisten van de AVG en passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Wij gebruiken bijvoorbeeld beveiligde verbindingen en versleutelingstechnologieën om de overdracht van gegevens te beveiligen.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens onder de AVG. Deze rechten omvatten het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Eventuele wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Muistroom Management, Advies & Coaching Van Wesenbekestraat 3 2581TR Den Haag Nederland E-mail: zakelijk@muistroomcoaching.nl Telefoonnummer: 0645728394

Laatst bijgewerkt: 13 december 2023